ادعای فساد مالی علیه تیم دوم لیگ برتر

افشاریان در شرایطی از مسئولیت برکنار شد که علاوه بر ریاست کمیته داوران در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نیز حضور داشت و این امر تبعاتی را برای مهدی تاج و فدراسیون فوتبال به همراه داشت.

ادعای فساد مالی علیه تیم دوم لیگ برتر

در حالی که پرونده فساد باشگاه مس در دست بررسی است و هنوز به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است، باز هم اتهام فساد دیگری در یکی دیگر از باشگاه های لیگ برتری مطرح شده است که بار دیگر اثر انگشت یک مدیر فوتبال در آن دیده می شود.

فساد در باشگاه لیگ برتری در شرایطی بررسی شد که مهدی تاج، سرپرست فدراسیون از مراجع نظارتی خواست با جدیت و دقت به این پرونده رسیدگی و با متخلفان برخورد کنند.