افزایش عمق ساخت داخل خودروهای مونتاژی + فیلم

مدیرکل دفتر صنعت خودروی وزارت دفاع گفت: برای خودروسازان مونتاژی که محصولات آنها کمتر از 20 درصد است، تعرفه واردات قطعات آنها به عنوان تعرفه واردات یک خودرو کامل محاسبه می شود.