انتقاد از محرومیت مستمری بگیران از خدمات درمانی

انتقاد از محرومیت مستمری بگیران از خدمات درمانی

عیدعلی کریمی در نشست بیمه اجتماعی بیمه درمان استان قزوین که در واحد شهرک صنعتی البرز برگزار شد، اظهار کرد: چرا مسئولان به مشکلات درمان مستمری بگیران تامین اجتماعی در قزوین رسیدگی نمی کنند، هرچند بارها در رسانه ها مطرح شده و به آنها پرداخته اند. از خدمات پزشکی محروم شده اند.

وی با بیان اینکه عدم پذیرش تامین اجتماعی در بیمارستان های خصوصی خلاف قانون و مقررات است، گفت: سه مجتمع بیمارستانی در استان قزوین هر از چند گاهی به صورت یک طرفه قراردادهای درمانی خود را با مستمری بگیران تامین اجتماعی لغو کرده و با محاسبه آزادانه هزینه درمان تحمیل شده است. روی بیماران

دبیر خانه کار تاکید کرد: از رئیس جمهور انتظار داریم با توجه به مصوبه شورای عالی کار و شورای تامین اجتماعی هرچه سریعتر دستور افزایش حقوق بازنشستگان را صادر کند تا این مستمری بگیران با مشکل مواجه نشوند. مشکلات معیشتی

وی در پایان افزود: انتظار داریم تمامی بیمارستان ها و درمانگاه های خصوصی بیمه اجتماعی قزوین نوسازی شده و تعداد آنها با توجه به تعداد بیمه شدگان افزایش یابد چرا که امکانات موجود برای بیمه شدگان فعلی کافی نیست.

  جاده های یک طرفه منتهی به پایتخت

دیدگاهتان را بنویسید