اینکه دلال هفت برابر تولید کننده سود می‌برد فاجعه است

وی سیستم پیچیده و طاقت فرسا اداری و بروکراتیک را یکی از دغدغه های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: باید کمک کنیم تا بر این نظام پیچیده و طاقت فرسا غلبه کنیم.

وی با بیان اینکه موضوع برنج و زنجیره برنج مهم است، گفت: زنجیره برنج از کاشت، تولید و برداشت مهم است و اینکه دلال و دلال هفت برابر سود تولیدکننده درآمد داشته باشد، فاجعه است.

رئیس جمهور وجود پدیده دلالی را نوعی ظلم به تولیدکننده و مصرف کننده دانست و گفت: این مشکل باعث می شود مصرف کننده یک کالا را با قیمت چند برابری خریداری کند.

حجت الاسلام رئیسی خواستار تکمیل زنجیره تولید برنج در استان مازندران شد و گفت: دست دلالان باید از حوزه تولید کوتاه شود و هفت برابر دلال تولیدکننده سود نبرند.

وی خواستار برگزاری جلسه ای با استانداران استان های شمالی برای رفع مشکلات برنج شد و گفت: ابتدا باید نیاز کشور به برنج مشخص شود و میزان تولید این محصول در کشور و نیاز واقعی به این محصول نیز مشخص شود. شناخته شده است.

حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر اینکه اصل بر حمایت از تولید است واردات بی رویه را خنجر به تولید دانست و گفت: برنج باید حق قانونی خود را بگیرد.

وی با بیان اینکه برای حمایت از تولید داخلی نباید واردات داشته باشیم گفت: زمانی باید واردات انجام شود که نیاز کشور کافی نباشد.

رئیس جمهور از وزیر جهاد کشاورزی خواست تا ظرف 10 روز آینده برای حل مشکل کشاورزی و برنج برنامه ریزی و تصمیم گیری کند و گفت: باید زنجیره تولید در استان های شمالی تکمیل شود.

حجت الاسلام رئیسی دولت باید زمینه مشارکت مردمی را فراهم کند و گفت: حل مشکل و دانستن درد مردم مهم است.

رئيس جمهور وی موزه دفاع مقدس را در ترویج و اشاعه ارزش های مقاومت و ایستادگی موثر دانست و گفت: همچنین باید بازاری برای صنایع دستی بانوان ایجاد شود و پارک های علم و فناوری نیز در نظر گرفته شود.

رئیس جمهور همچنین بر حل مشکل از محل اعتبارات قرض الحسنه تاکید کرد.