بارندگی در 28 استان منفی بود / کاهش 47 درصدی بارندگی در کشور

بارندگی در 28 استان منفی بود / کاهش 47 درصدی بارندگی در کشور

بررسی داده های مرکز ملی مدیریت اقلیم و خشکسالی سازمان هواشناسی نشان داد که بارندگی در 28 استان کشور نسبت به بلندمدت منفی بوده است.

بیشترین کاهش بارندگی با 73.9 درصد مربوط به استان قم بوده است. کاهش بارندگی در این استان در هفته گذشته 71.6 درصد بوده است.

هرمزگان با رشد منفی 9/70 درصدی دومین استان کم بارش سال آبی جاری منتهی به 25 دی ماه 1402 قرار گرفت و میزان بارندگی در استان های مرکزی و فارس نیز هر کدام 67 درصد کاهش داشت.

این در حالی است که بارندگی در استان های مازندران، گلستان و خراسان شمالی به ترتیب 1.1، 21.9 و 11.4 درصد نسبت به دوره بلندمدت افزایش داشته است. در تهران 59.8 درصد کاهش بارندگی داشت، هفته گذشته این کاهش 57.4 درصد بود.

به گزارش تسنیم، کل بارندگی در کشور نسبت به دوره بلندمدت 47 درصد کاهش داشته است. در هفته گذشته میزان کاهش بارندگی در کشور 44.8 درصد بوده است.