بازگشت فروشندگان کد ملی با فروش خودروهای وارداتی / قیمت 500 میلیونی!

بازگشت فروشندگان کد ملی با فروش خودروهای وارداتی / قیمت 500 میلیونی!

با آغاز دور جدید فروش خودروهای وارداتی، بازار فروش کد کشوری دوباره داغ شده است.

فروش 14 خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه از امروز آغاز می شود.

پیش از این شاهد فروش کد ملی خودروهای وارداتی و همچنین هشدار غیرقانونی بودن این کار بودیم.

حالا دوباره شاهد تبلیغات مختلف هستیم که کد ملی را با قیمت های عجیب می فروشند.

به عنوان مثال فردی کد ملی خود را با هزینه 400 میلیون تومان برای ثبت نام خودروهای وارداتی اعلام کرد.

فرد دیگری قیمت 500 میلیون تومان را برای کد ملی در نظر گرفت.

.

کد ملی 1

کد ملی 2

شروع فروش خودروهای وارداتی – 1403 اردیبهشت

فروش جدید خودروهای وارداتی با مدل های مختلف کره ای و ژاپنی از امروز آغاز می شود.

قیمت خودرو

برای اطلاع متقاضیان سامانه یکپارچه تحویل خودرو وارداتی که در اسفند ماه 1300 ثبت نام کرده و اولویت آنها مشخص شده است، سامانه فقط به شرح جدول زیر از روز دوشنبه 24/02/1303 لغایت 23:59 جهت انتخاب خودرو می باشد. .1403