بنگاه‌های اقتصادی راکد و نیمه فعال باید حمایت شوند

رئیس پزشکی قانونی کشور:

رئیس پزشکی قانونی کشور گفت: اجازه تعطیلی بنگاه های اقتصادی کشور را ندهیم و قوه قضاییه در کنار سرمایه گذاران خواهد بود تا این موضوع را متوجه شده و این بنگاه ها را راه اندازی کند.