به چند درصد از مربیان وظایف بدون رتبه واگذار می شود؟

به چند درصد از مربیان وظایف بدون رتبه واگذار می شود؟

وی افزود: ثبت سامانه ها را تا حد امکان واگذار کرده ایم. اما بحث محدوده جغرافیایی مدارس موضوع مهمی است که باید آن را با سامانه ثبت احوال و سامانه املاک و مسکن ادغام کنیم. البته تفاوت هایی نیز وجود دارد که قابل بررسی و حل است.

صحرایی گفت: در مورد شهروندان نیز به دنبال این هستیم که شناسنامه ارائه شده از سوی وزارت کشور مبنای ثبت نام آنها قرار گیرد. تعداد شهروندان در کشور افزایش یافته است و این کار باید ساماندهی شود.

سرپرست وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش و شهرداری تهران برای استفاده از ظرفیت مساجد، تصریح کرد: در مجموع شهرداری ها نسبت به آموزش و پرورش تکلیف قانونی دارند و تلاش می کنیم از ظرفیت مساجد استفاده کنیم. همه ظرفیتی که دارند، قانون این را به شهرداری ها واگذار می کند تا از آموزش استفاده کنند.

وی ادامه داد: شهرداری تهران فعالانه و با دغدغه در این زمینه وارد شد و اعلام آمادگی کرد. اولی در مورد احداث تعدادی ساختمان و ساختمان مسکونی برای همکاران به ویژه دانشگاه های تربیت معلم و دوم تشکیل اردوگاه آموزشی تابستانی تا مدارس به مراکز خدماتی در زمینه ای تبدیل شوند. وقت دانشجویی رایگان در تابستان

صحرای تصریح کرد: ارتباط مدرسه، مسجد و خانواده یک اصل است که از طریق شهرداری پیگیری خواهیم کرد.

وی همچنین در گفتگوی خصوصی درباره بررسی آیین نامه رتبه بندی معلمان گفت: این بازنگری پس از تعیین مرحله اول رتبه بندی انجام می شود. اولین مرحله رتبه بندی زمانی به پایان می رسد که همه رتبه بندی شوند. زمانی که من به عنوان رئیس به وزارت کشور آمدم، هنوز ارزیابی ها وجود داشت.

صحرایی با اشاره به اینکه رتبه بندی حدود 75 هزار نفر مجاز نبود، گفت: این افراد تا 21 اردیبهشت حق اعتراض داشتند و این اعتراضات ثبت و بررسی شد. در این ایرادات اصل بر مرتبه استحقاق است و شخص به مرتبه شایستگی خود می رسد.

وزیر موقت آموزش و پرورش تصریح کرد: به افرادی که رتبه بندی نشده اند قول داده ایم تا پایان اردیبهشت به اعتراض آنها رسیدگی و رتبه آنها مشخص شود.

صحرایی یادآور شد: بر اساس گزارش ها تا روز یکشنبه بیش از 85 درصد از اعتراضات این مردم حل شده بود. البته برخی از این افراد که به عنوان مثال کمتر از یک سال سابقه خدمت داشته اند در رتبه بندی قرار نمی گیرند، از مزایای رتبه اول برخوردار می شوند اما پس از پایان سال اول خدمت شما وارد فرآیند ارزیابی شوند.

وی خاطرنشان کرد: پس از اجرای کامل رتبه بندی، قوانین رتبه بندی بررسی می شود. پیش بینی می شود این بررسی در سال جاری تکمیل شود، اما اولویت ما تکمیل فرآیند ارزیابی اولیه است تا بتوانیم بر اساس نتایج، بازنگری ها را برنامه ریزی کنیم.

سرپرست وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: سازمان امور اداری و کار نیز مأموریت دارد بر اساس دستور رئیس جمهور عناوین داده شده را به طور کامل کنترل کند. بر اساس گزارش های مشاهده ای و ایرادات مطرح شده، در خصوص تغییر رتبه ها تصمیم گیری خواهد شد.

صحرج یادآور شد: آنچه مهم بود اقدام بزرگی بود که انجام شد. این دولت کار بزرگی انجام داده است، اما انجام چنین کار بزرگی می تواند با اشتباهاتی نیز مواجه شود. آنچه مهم است تغییر جدی و مهمی است که این اقدام در شرایط معلمان ایجاد خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید