بودجه ارزشیابی معلمان تخصیص یافت

بودجه ارزشیابی معلمان تخصیص یافت

ارزشیابی معلمان بر اساس قانون نظام ارزشیابی معلمان و با هدف افزایش کیفیت فرآیند آموزشی، افزایش منزلت و منزلت اجتماعی معلمان، ایجاد نظام پرداخت بر اساس تجربه و شایستگی ها، تقویت انگیزه و رضایت از کار و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان بر اساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دولت سیزدهم مردمی اجرا شد.

سهم آموزش و پرورش از بودجه 1403 بر اساس گزارش پژوهشکده مجلس «چالش‌هایی را برای نظام آموزشی در سال آینده ایجاد می‌کند» که «قدرت مدیریت تحول‌آفرین و حل چالش‌های اصلی را از بین می‌برد». آموزش و پرورش کشور» از این وزارتخانه. .

بر این اساس 76.6 تلاش در سال های 1401 و 1402 به وزارت آموزش و پرورش برای اجرای رتبه بندی معلمان اختصاص یافته و 43.2 تلاش برای سال 1403 برنامه ریزی شده است.