بی توجهی عجیب یحیی به بازیکن ماهر پرسپولیس!

در نهایت محرومیت علی نعمتی قطعی شد و یحیی گل محمدی برای یک بار جانشین محمدمهدی احمدی در پست دفاع چپ شد. مدافعی که 2 سال در پرسپولیس نیمکت نشین شد و حتی بدترین اشتباهات نعمتی هم تغییری در وضعیت او ایجاد نکرد. احتمالا اگر نعمتی مقابل شمس آذر کارت قرمز نمی گرفت، احمدی همچنان از روی نیمکت بازی های تیمش را تماشا می کرد.

عملکرد این بازیکن در بازی روز پنجشنبه استثنایی نبود، اما او واقعاً بد بازی نکرد و به طور خاص در یکی دو مورد مهارت خود را با توپ نشان داد که باعث خوشحالی هواداران شد. به این ترتیب این سوال جدی تر از قبل مطرح شد که چرا یحیی هیچ وقت برای تست احمدی نرفت و با وجود اینکه این بازیکن را نگه داشت از او استفاده نکرد!؟