تدابیر دولت و مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران

پیشنهاد دولت برای افزایش، ترمیم حقوق مستمری بگیران و بهبود معیشت مستمری بگیران در سال 1403 در کمیته تلفیق تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری موج


برای اعمال تناسب حقوق بازنشستگان کیشوری و لشکری ​​در بند (س) تبصره (6) لایحه بودجه سال 1403 منابع مورد نیاز یک درصد افزایش می یابد. مالیات بر ارزش افزوده این برآورد برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال شد که به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه 1403 نیز رسید. منابع حاصل از این بند در سال 1403 حداقل معادل 50 حمت است که صرف تعدیل حقوق و دستمزد مردم می شود. بازنشستگان به کارگران برابر

این تعدیل ها علاوه بر افزایش ضریب حقوق یا مستمری سالانه بازنشستگان است. به عبارت دیگر در سال 1403 علاوه بر میانگین رشد 18 درصدی دستمزد مستمری بگیران مشمول استرداد بند (ق) تبصره (6) لایحه بودجه 1403 می شود.

با این اقدامات نرخ رشد کل حقوق بازنشستگان به نرخ تورم برآورد شده در سال آینده نزدیک می شود.آیا این خبر مفید بود؟