تصاویر جدید از جنگ روسیه و اوکراین


ساعت: 10:23
تاریخ انتشار: 09/05/1401
کد خبر: 1913663

گزارش تصویر;

تصاویر جدید از جنگ روسیه و اوکراین

فعالیت نظامی نیروهای اوکراینی در شهر بهموت را مشاهده می کنید.

دیدگاهتان را بنویسید