تعهد اشتغالزایی امسال ۹۰ درصد محقق شده است

وزیر کار:

وزیر کار با اشاره به اینکه 90 درصد تعهد ایجاد اشتغال در سال جاری محقق شد، گفت: بر اساس سیستم نظارتی بیش از 970 هزار شغل در کشور ایجاد شد.

به گزارش خبرگزاری موج


بر اساس آمار ارائه شده، تعهد اشتغالزایی در سال جاری یک میلیون و 88 هزار شغل است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت اشتغال وزارت کار از 937 هزار شغل ثبت شده در سامانه نظارت حدود 674 هزار شغل به طور دقیق بررسی و تعهدات امسال به طور قطع انجام شده است.

سید سلطان مرتضوی ، وزیر کار وی درباره جزئیات آمار اشتغال گفت: طراحی و ایجاد سامانه های جامع اطلاعاتی بازار کار در آینده نزدیک، این امر اکثر نیازهای اشتغال مبتنی بر داده کشور را برطرف خواهد کرد.

و افزود: با اطلاع رسانی جامع و دقیق می توان به برنامه ریزی صحیح و نظارت دقیق و موثر در زمینه اشتغال در کشور دست یافت. با گذشت 9 ماه از سال 1402 میزان اشتغال زایی روند مناسبی را طی کرد و تا امروز بیش از 970 هزار شغل در کشور ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تقریباً 90 درصد تعهد دولت سیزدهم برای ایجاد اشغال سالانه یک میلیون نفر در سال 1402 محقق شده است.

وزیر کار از صحت 71 درصدی اشتغال زایی بر اساس سامانه رصد اشتغال خبر داد و گفت: همه مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها و دستگاه های اجرایی اشتغال زایی به جذب تسهیلات تبصره 18 توجه ویژه داشته باشند. .آیا این خبر مفید بود؟