تعیین مهلت یکسان سازی حقوق بازنشستگان

تعیین مهلت یکسان سازی حقوق بازنشستگان

در سال های اخیر، مشکل هماهنگ سازی حقوق بازنشستگان به یک چالش جدی تبدیل شده است. چالشی که لایحه بودجه سال 1402 را به خود گرفت و همین موضوع دلیل اصلی مخالفت نمایندگان مجلس با پذیرش کلی این لایحه و بازگرداندن لایحه بودجه 1403 به دولت شد. لذا دولت برای جلب نظر نمایندگان در بهارستان در اصلاحیه لایحه بودجه 1403 محل جدیدی را برای تامین هزینه همسان سازی بازنشستگان اعلام کرد.

بدین ترتیب و بر اساس بند (ر) تبصره 6 بودجه سال 1403 که به تصویب مجلس و تصویب شورای نگهبان رسید، «دولت موظف است یک واحد درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کند» و از وجوه وی استفاده کند. با هدف «افزایش حقوق» مستمری بگیران کشوری و لشکری ​​و صندوق معدن فولاد. بر اساس این پیشنهاد، میزان مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به 10 درصد افزایش می یابد.

طبق این قانون، این تفاوت باید برای تعدیل حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و نیروهای مسلح استفاده شود. این سیاست با هدف افزایش درآمد بازنشستگان و بهبود شرایط زندگی آنها اتخاذ شد، اما مشخص نیست که آیا دولت می تواند در عمل به این مهم دست یابد یا خیر.

از سوی دیگر، به گزارش اختازنیوز، به غیر از مستمری بگیران لشکری ​​و روستایی، همسان سازی نیز از جمله مطالبات مستمری بگیران کارگری و تامین اجتماعی است. موضوعی که در قانون بودجه سال 1403 به آن پرداخته نشده است.

این در حالی است که در سال 1402 میانگین حقوق بازنشستگان از 9 میلیون و 400 هزار تومان به حدود 11 میلیون و 300 هزار تومان افزایش یافت. در این سال بسیاری از حداقل کارگران تامین اجتماعی حدود هفت میلیون تومان حقوق دریافت کردند. بنابراین با افزایش 20 درصدی حقوق بازنشستگان، پیش بینی می شد حقوق آنها در سال جاری به حداقل 10 میلیون تومان برسد.

بر اساس بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، موضوع افزایش مستمری، مزایای جانبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1403، مستمری موضوع ماده 96 قانون تامین اجتماعی از ابتدای سال برای کلیه بازنشستگان قابل پرداخت است. مستمری از کارافتادگی و مستمری ارث مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال 1402 لازم الاجراست. تسنیم نوشت: برای دریافت کنندگان حداقل مستمری و کمتر 35 درصد و برای سایر مقاطع بالاتر از حداقل مستمری 22 درصد. علاوه بر مبلغ ثابت 6900780 ریال مستمری آنان در پایان اسفند 1402 افزایش می یابد. یافته ها.

همچنین حداقل میزان مستمری در سال 1403; بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل مستمری خدمت بیمه ای، ازکارافتادگی کلی و مستمری کلی بازماندگان موضوع اعمال ماده (111) قانون تامین اجتماعی به میزان تعیین می شود. مبلغ 71,661,840 ریال در ماه از تاریخ اول فروردین ماه سال جاری.

به موجب این بخشنامه مشمولان بند (ل) و (و) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 بند (47) قانون بودجه سال 1388 بند (17) قانون بودجه سال 1389 بند (91) ) قانون بودجه سال 1390 و بند (66) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، موضوع قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی برای افرادی که 10 سال یا کمتر حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت کرده اند، مشروط به بند (ج) ماده (39) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع (1) ماده (1) اصلاحی قانون تبصره (3) بند (3) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی مشمولان قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی قالی‌بافان قالی‌باف، قالی‌باف و قالی‌باف (مصوب ۱۳۷۶)، از کارافتادگی مستمری بگیران پاره وقت با توجه به ضوابط و مقررات قانونی مستثنی است. از شمول بند (1) و افزایش مستمری آنها تنها 35 درصد است.

در این بخشنامه میزان مزایای اضافی برای جبران بخشی از افزایش هزینه زندگی و بهبود وضعیت معیشتی مستمری بگیران و با توجه به مفاد قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، مبلغ مستمری مازاد بر 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه (پایه و اضافی) به آن دسته از مستمری بگیرانی که با توجه به ضوابط مندرج در بند (5) در خصوص موضوع مزایای اضافی مستمری بگیران، بازنگری و خلاصه بخشنامه شماره 11580/99/1000 1399/12/06 در سال 1403 به میزان 5000 (پنج هزار) ریال برای هر کدام پرداخت می شود. تجربه سال بیش از 20 سال افزایش می یابد.

در حوزه کمک عائله مندی، کمک هزینه اولاد و کمک هزینه همسران حامی یک فرزند در سال 1403 بابت کمک هزینه عائله مندی مستمری بگیران دارای حداکثر 2 فرزند 14 میلیون و 4 هزار و 100 ریال، کمک هزینه عائله مندی مستمری بگیران دارای 3 فرزند و بیشتر 18 میلیون و 205 ریال. هزار و 330 ریال فرزندان تا 2 فرزند 8 میلیون و 595 هزار و 620 ریال کمک هزینه فرزند سوم و بیشتر 11 میلیون و 174 هزار و 306 ریال کمک هزینه همسر تحت تکفل فرزند در موارد بازماندگان تا 2 فرزند 14 میلیون 4 هزار 100 ریال کمک هزینه همسر نفقه فرزند به موارد بازماندگان دارای 3 فرزند و بیشتر 18 میلیون و 205 هزار و 330 ریال پرداخت می شود.

همچنین میزان کمک هزینه مسکن به ازای هر مورد مستمری مدت‌زمان، ازکارافتادگی کلی و مستمری بازماندگان مبلغ 2 میلیون و 700 هزار ریال در ماه و همچنین میزان معیشت مستمری بگیران برای هر مورد مستمری مدت مقرر تعیین شده است. مدت مستمری خدمت، از کارافتادگی کلی و بازماندگان ماهانه 4 میلیون ریال تعیین شده است.

هفته گذشته سید سلطان مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: 35 درصد به حداقل دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی اضافه شده و این افزایش از اول فروردین ماه سال جاری اجرایی می شود. بخشی دیگر از مستمری بگیران دارای سایر سطوح درآمدی هستند که افزایش حقوق این افراد 22 درصد + 650 هزار تومان است. این مبلغ نیز با دستمزد اردیبهشت و خرداد تحت عنوان مطالبات معوق اعمال و پرداخت خواهد شد.

بر اساس گزارشی که امروز ایسنا منتشر کرد، پرداخت حقوق بازنشستگان اردیبهشت ماه به مستمری بگیران و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از چند روز پیش آغاز شده و حقوق این ماه بر اساس افزایش های مندرج در این بخشنامه در حال پرداخت است. سازمان تامین اجتماعی همچنین اعلام کرد که مابه التفاوت حقوق فروردین ماه مستمری بگیران و مستمری بگیران از این سازمان در خرداد ماه پرداخت می شود.