تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان

میشم لطیفی در پاسخ به این سوال که آیا فرمول و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان تغییر می کند یا خیر؟ وی گفت: پیشنهاد اجرای این تغییرات از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده و در این زمینه بحث هایی صورت گرفته است.

تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان
وی افزود: البته روش منطقی و صحیح این است که میانگین حقوق بالای 30 سال مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان و البته بر اساس نرخ روز باشد. در گذشته از آنجایی که محاسبه این عدد برای همه مستمری بگیران از نظر فنی مشکل بود، میانگین دو سه سال اخیر در نظر گرفته می شد. اما اکنون با پیشرفت تکنولوژی می توان به راحتی این کار را انجام داد که البته اگر قانون اجازه دهد باید دید؟

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در این راستا پیشنهادی ارائه می کرد و در برنامه هفتم گنجانده شد.

در ماده 67 لایحه برنامه هفتم توسعه که اخیراً مطرح شد، آمده است: «میزان مستمری در کلیه صندوق ها و سازمان های بازنشستگی از سال اول برنامه 30 درصد متوسط ​​حقوق یا حقوق ماهانه مشروط به کسر توسط شخص است. در پنج سال اخیر پوشش بیمه ای ضرب سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه میانگین ارزش فوق از 35 سال بیشتر نباشد. به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق معادل نیمی از مجموع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد در سه سال اخیر اضافه می شود.

در صورت تصویب این ماده از قانون هفتم، حقوق مستمری بگیران بر اساس میانگین حقوق پنج سال اخیر محاسبه و البته درصد افزایش ضریب سالانه سه سال اخیر نیز به آن اضافه خواهد شد. به آنها. آی تی. این در حالی است که نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان در ماده «82» قانون برنامه ششم، میانگین درآمد دو سال اخیر دارای کسر مستمری است.

دیدگاهتان را بنویسید