تلخی و شیرینی ارزشیابی معلمان

تلخی و شیرینی ارزشیابی معلمان

مهدی اسماعیلی در یادداشتی خطاب به رئیس جمهور گفت: تورم، گرانی های افسارگسیخته به ویژه در تامین مسکن، کالاهای اساسی و عدم اقدامات پیشگیرانه کمر ملت را شکسته است. بنابراین باید فوراً یک پایگاه اقتصادی موثر تشکیل شود و راه حل اساسی اندیشیده شود.
این نماینده مردم در شورای اسلامی در ادامه خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: چرا طرح رتبه بندی معلمان را تلخ می کنید و اجرا نمی کنید. همچنین وعده افزایش درآمد سرایداران و سرویس کاران مدارس را که به سختی امرار معاش می کنند، افزایش دادید، این تاخیر چه فایده ای دارد؟
وی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی افزود: کشاورزان، باغداران و دامداران نیازمند حمایت عملی در تحویل و تحویل به موقع درخواست های خود و پرداخت خسارت به محصولات خود هستند که مدام خواستار رسیدگی بیشتر هستند.

  تعیین رئیس هیئت مدیره و انتصاب معاون اداری باشگاه پرسپولیس

دیدگاهتان را بنویسید