تورم نقطه به نقطه در آوریل به بالای 55 درصد رسید / تورم هتل و رستوران. 85 درصد/ تورم مواد غذایی و آشامیدنی؛ 78.5 درصد

تورم نقطه به نقطه در آوریل به بالای 55 درصد رسید / تورم هتل و رستوران.  85 درصد/ تورم مواد غذایی و آشامیدنی؛  78.5 درصد

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در فروردین ماه امسال 55.5 درصد بوده است. این بدان معناست که خانوارهای کشور از فروردین 1401 به طور متوسط ​​5/55 درصد بیشتر برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه فروردین 1402 نسبت به ماه قبل 1.5 واحد درصد افزایش یافت.

مرکز آمار ایران با انتشار جزئیات نرخ تورم فروردین ماه سال پایه ۱۴۰۰ اعلام کرد: در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ بیشترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌های «میوه و خشکبار» با ۱۵.۳ درصد، «حمل و نقل» با ۸.۶ درصد و «سایر کالاها و خدمات» 7.0 درصد است. همچنین در این ماه کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه آموزش و پرورش و شیر، پنیر و تخم مرغ با 0.3 درصد و گروه روغن و چربی با 0.5 درصد بوده است.

شاخص بهای مصرف کننده خانوار کشور در فروردین ماه 1402 به 180.5 رسید که نسبت به ماه قبل 3.7 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 55.5 درصد و نسبت به ماه قبل 12 ماه افزایش داشت. نسبت به سال قبل 47.6 درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه ای خانوارها در کشور

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در فروردین ماه امسال 55.5 درصد بوده است. این بدان معناست که خانوارهای کشور از فروردین 1401 به طور متوسط ​​5/55 درصد بیشتر برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه فروردین 1402 نسبت به ماه قبل 1.5 واحد درصد افزایش یافت.تورم نقطه به نقطه در آوریل به بالای 55 درصد رسید / تورم هتل و رستوران.  85 درصد/ تورم مواد غذایی و آشامیدنی؛  78.5 درصد

تورم ماهانه خانوار در کشور

تورم ماهانه خانوارهای کشور در فروردین 1402، 3.7 درصد بوده است. تورم ماهانه گروه های اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» 4 درصد و گروه اصلی «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» 3.5 درصد است.

تورم ماهانه فروردین ماه سال جاری نسبت به اسفند 1401 که 4.7 درصد بود، یک واحد درصد کاهش را به ثبت رساند.

تورم ماهانه به تفکیک بخش و گروه در ماه جاری به شرح زیر است:

تورم نقطه به نقطه در آوریل به بالای 55 درصد رسید / تورم هتل و رستوران.  85 درصد/ تورم مواد غذایی و آشامیدنی؛  78.5 درصد

تورم سالانه خانوار در کشور

تورم سالانه خانوارهای کشور در فروردین ماه 1402 به 47.6 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 1.8 واحد درصد افزایش داشت.

تورم نقطه به نقطه در آوریل به بالای 55 درصد رسید / تورم هتل و رستوران.  85 درصد/ تورم مواد غذایی و آشامیدنی؛  78.5 درصد

درصد تغییر شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در فروردین 1402

تورم سالانه کشور در فروردین 1402 معادل 47.6 درصد بوده و دامنه تغییر آن برای دهک های مختلف از 46.0 درصد برای دهک دهم تا 53.4 درصد برای دهک اول بوده است. بر این اساس شکاف تورم اعشاری در این ماه به 7.4 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (7.5 واحد درصد) 0.1 واحد درصد کاهش داشت.

نمودار تورم ماهانه و نقطه به نقطه دهک های مخارج مختلف به شرح زیر است:تورم نقطه به نقطه در آوریل به بالای 55 درصد رسید / تورم هتل و رستوران.  85 درصد/ تورم مواد غذایی و آشامیدنی؛  78.5 درصد

دیدگاهتان را بنویسید