ثبت ۹.۷ همت حق بیمه تولیدی در سامانه جامع بیمه کشاورزی

از ابتدای سال اقتصادی جاری تا اردیبهشت 1403 با صدور قریب به یک میلیون و 300 هزار قرارداد بیمه، 9.7 درصد از حق بیمه تولیدی در سامانه جامع بیمه کشاورزی ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری موج


بر اساس آمار و اطلاعات ثبت شده در سیستم کلی بیمه کشاورزیاز ابتدای سال زراعی 1403-1402 تا کنون (اردیبهشت 1403) در زیربخش های مختلف بیمه کشاورزی با صدور قریب به یک میلیون و 300 هزار قرارداد بیمه، 97 هزار میلیارد ریال حق بیمه تولیدی است که 31 مورد آن. هزار میلیارد ریال معادل 32 درصد مربوط به سهم بیمه شده و 65 هزار میلیارد ریال آن معادل 68 درصد حق بیمه سهم دولت است.

بر اساس این گزارش، تحت بخش بیمه فرهنگ ها با فروش بیش از 720 هزار بیمه نامه، بیش از 3.4 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش بیمه کشاورزی و 50 هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید معادل 51.5 درصد کل است که بیشترین سهم آن را بیمه گندم و دیم تشکیل می دهد. متعلق است.

در بخش بیمه محصولات باغی همچنین با فروش 320 هزار بیمه نامه، 357 هزار هکتار از باغات تحت پوشش بیمه قرار گرفته و 31 هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید معادل 32 درصد از کل مبلغ است که بیشترین سهم آن متعلق به بادام زمینی بیمه شم است.

در بخش بیمه طیور با فروش بیش از 65 هزار بیمه نامه، 1.1 میلیون قطعه طیور تحت پوشش بیمه قرار گرفته و بیش از 9 هزار میلیارد ریال، میزان حق بیمه تولیدی معادل 9.3 درصد کل است. بیشترین سهم به بیمه اختصاص دارد. متعلق به نیمی از گوشت است.

در زیربخش بیمه دام نیز با فروش 127 هزار فقره بیمه نامه، نزدیک به 8.3 میلیون دام در کشور بیمه شدند و 6.4 هزار میلیارد ریال از کل حق بیمه تولیدی معادل 4.7 درصد از کل این زیربخش بوده است.

این گزارش می افزاید؛ در بخش بیمه آب با فروش بیش از 1100 بیمه نامه، 700 میلیون قطعه آب زیرپوشش بیمه و 740 میلیارد ریال حق بیمه تولیدی قرار گرفته است.آیا این خبر مفید بود؟
خدمات سئو برای وب سایت ها