جزئیات افزایش حقوق معلمان در ماه مه

جزئیات افزایش حقوق معلمان در ماه مه

در این ماه حق تشکیل خانواده و فرزندان در برگه مزد درج شده است و بر اساس قانون ۱۴۰۳ حقوق اردیبهشت برای خانواده ۵۰ درصد و برای فرزندان ۱۰۰ درصد افزایش می یابد.

با توجه به اینکه در فروردین ماه در تمامی پارامترها 20 درصد افزایش داشته است، حق خانواده نسبت به ماه گذشته 30 درصد و فرزند 80 درصد افزایش می یابد.

لازم به ذکر است حقوق معوقه عائله مندی و اولاد فروردین ماه با حقوق این ماه پرداخت می شود.