جشنی از ستارگان در آسمان


ساعت: 10:32
تاریخ انتشار: 09/05/1401
کد خبر: 1913666

دودکش های پری در محله نورمن ارزروم با “ضیافت ستاره” به نمایش گذاشته شد.

  زمین لرزه ای به بزرگی 4 ریشتر مرز خلیج فارس و کشم را لرزاند

دیدگاهتان را بنویسید