جنجال پلمب مغازه ها به دلیل بی حجابی / اطلاعات: اگر صاحبانشان به جایی وصل باشند پلمب نمی شوند؟

جنجال پلمب مغازه ها به دلیل بی حجابی / اطلاعات: اگر صاحبانشان به جایی وصل باشند پلمب نمی شوند؟

اخیراً در رابطه با موضوع حجاب، اماکنی که قانون را رعایت نمی‌کنند، اخطار مطبوعاتی دریافت می‌کنند، آیا همه مجتمع‌ها و مکان‌ها بدون تبعیض مورد احترام و یکسان رفتار می‌شوند؟ آیا فرقی نمی کند که مالک این مجتمع تجاری یا دفتر یا سازمان یا دفتر یا … باشد؟

ما در کشورمان قوانین زیادی نداریم، اما اجرا و عدم اجرای آن در برخی موارد بستگی به این دارد که چه ضمانتی برای اجرا و چه اختیاراتی برای عدم اجرای آن داشته باشید.

از شناخت درونی و بیرونی مجریان قانونی تا سطح دسترسی به ارکان قدرتی که آن را اجرا خواهند کرد. در این میان، البته کسانی که به مناصب قدرت دسترسی دارند یا ممتاز هستند (در صورت لزوم برای رشوه دادن) می توانند از قانون و حقوق شهروندی بهره مند شوند، اما آیا دیگران می توانند؟ همه در برابر قانون برابرند. این یک اصل است، اما برخی برابرتر به نظر می رسند و برخی آنقدر بلند نیستند که برابر باشند!

اخیراً در رابطه با موضوع حجاب، اطلاعیه های مطبوعاتی در جاهایی داده می شود که مطابق قانون نباشد. ما کاری به درستی یا نادرستی این و عملی بودن یا نبودن این اقدام نداریم؟ یا روش صحیح رعایت و اعمال تلقی می شود و عمدتاً به مقابله با حیا کمک می کند، یا نتیجه معکوس می دهد، جای بحثی نیست. اما آیا این قانون برای همه مجتمع ها و اماکن بدون تبعیض یکسان رعایت و با آن رفتار می شود؟ آیا فرقی نمی کند که مالک این مجتمع تجاری یا دفتر یا سازمان یا دفتر یا … باشد؟ و به کجا متصل است؟ آیا قرار نیست بعد از اخطار، شخصی که به جایی متصل است، چه دولتی و چه خصوصی، زنگ بزند و اعلام کند و احتمالاً قول شفاهی یا ملایمی برای رفع مشکل بدهد؟ یا نمی توانید موردی را پیدا کنید که با وجود مشاهده عدم تطابق، اخطار دریافت نکند؟ نمی دانم اما خدا عنایت کند که شایعات تبعیض در این زمینه کذب باشد.

دیدگاهتان را بنویسید