حدود ۴ سال به مردم برای تبدیل اسناد قولنامه‌ای به رسمی فرصت داده شده است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشکر از حمایت های رئیس قوه قضائیه و حضور فعال و پیگیر در جلسات نهایی شدن این طرح، ابراز امیدواری کرد که این طرح در جلسات آتی مجمع به تصویب کامل برسد و اعتبار اسناد عادی نباشد. در قوه قضائیه و اداری به نحوی حل خواهد شد.بعد از تصویب و اجرا شاهد کاهش پرونده ها و پرونده ها در دستگاه قضایی باشیم.

بابایی تصریح کرد: قطعا یکی از آثار خوب این تصویب و نهایی شدن این طرح، مدیریت سلامت قضایی و حقوقی در بحث تملک، خرید و فروش و معاملاتی است که از نظر اموال غیرمنقول و دغدغه های مردم صورت می گیرد. مردم و دولت در بحث از این نوع معاملات کاهش خواهد یافت

وی با تاکید بر اینکه دغدغه ای برای مردم در خصوص اراضی و املاک خود وجود ندارد، گفت: با تصویب نهایی قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی، سازمان ثبت موظف به فعال سازی سامانه و در این سامانه مالکان زمین است. و املاک باید اسناد و مدارک خود را با مدت دوسال بارگذاری کنند و دو سال بعد از بارگذاری مدارک فرصت دریافت سند دارند، در مجموع به افراد حدود 4 سال فرصت داده می شود تا زمین رسمی دریافت کنند. اسناد ملکی

وی ادامه داد: نقل و انتقالات بعدی به صورت قانونی در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد و دفاتر اسناد رسمی ثبت می شود و در صورت عدم رعایت این مراحل، دعاوی با اسناد عادی در محاکم دیگر قابل استناد نخواهد بود و از آن اسناد در محاکم قضایی استفاده می شود. و دفاتر قابل قبول نیست، بنابراین اسناد عادی که در اختیار افراد است باطل نمی شود و در این فرآیند به افراد امکان تبدیل آنها به اسناد رسمی داده می شود.

بر اساس مفاد تبصره الحاقی ماده (1) طرح الزام ثبت معاملات ملکی مصوب هیئت مدیره حسب مورد، ادعای اسناد معاملات ثبت نشده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون پذیرفته می شود. در صورتی که امنیت آنها توسط رئیس قوه قضائیه تعیین شود اقدام کنید.

شورا حسب مقتضی به رسیدگی به سایر مواد بحث برانگیز شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص پیشنهاد الزام ثبت معاملات ملکی در جلسات آتی خود ادامه خواهد داد.