حمل و نقل برقی در تهران راه اندازی شد / دقیقه دوچرخه ۲۵۰۰ تومان!

حمل و نقل برقی در تهران راه اندازی شد / دقیقه دوچرخه ۲۵۰۰ تومان!

پس از شکست پروژه استفاده از دوچرخه های بدون دود، شاهد گسترش حمل و نقل برقی در تهران هستیم.

استفاده از دوچرخه برقی دقیقه ای 2500 تومان و برای موتورسیکلت برقی 3000 تومان است.

در اینجا لازم به ذکر است که در صورت پیاده سازی این سیستم حمل و نقل می تواند بار ترافیکی را تا حد زیادی کاهش دهد.

به عنوان مثال قیمت 15 دقیقه سواری با موتورسیکلت برقی حدود 45 هزار تومان است.

در حال حاضر شرکتی به نام زی رو اقدام به حمل و نقل برقی در تهران با موتورسیکلت و دوچرخه برقی کرده است.