خبری از افغانستان که برای ما مایه تاسف است

خبری از افغانستان که برای ما مایه تاسف است

به گزارش بی بی سی، هدایت الله بدری، رئیس بانک مرکزی طالبان افغانستان به رسانه ها گفته است که این بانک با اتخاذ «سیاست های معقول» و مشورت با «کارشناسان اقتصادی» توانسته ارزش افغان ها را در برابر ارزهای خارجی مدیریت کند.

حسیب الله نوری، سخنگوی این بانک نیز به طلوع نیوز کابل گفت که ارزش تقسیمات افغانستان در سال 2023 نسبت به سال 2022، 4.26 درصد افزایش یافته و افزود: تلاش ما این است که در این زمینه پیشرفت بیشتری داشته باشیم.

در همین حال اتحادیه صرافان سرای شاهزاده در کابل افزایش نرخ افغانی را ناشی از «کمبود نقدینگی» می دانست.