دانشکده‌های علوم پزشکی شرق و غرب هرمزگان مستقل می‌شوند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از موافقت وزارت بهداشت با استقلال دانشکده های علوم پزشکی شرق و غرب هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان

غلامعلی جاودان رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: بر اساس رای دویست و نود و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، ارتقای دانشکده‌های علوم پزشکی در بخش‌های شرقی و غربی کشور انجام شد. استان در دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شرق و غرب هرمزگان تصویب شد.

وی افزود: طی این مجوز که به امضای دکتر عین الهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید. پس از تشکیل ستاد دانشکده های شرق و غرب استان، مدیریت حوزه های آموزشی، بهداشتی، درمانی، غذا و دارو و اورژانس پیش بیمارستانی در شهرستان های واقع در شرق و غرب استان تحت پوشش این دانشکده ها قرار خواهد گرفت.

جاودان بیان کرد: محل استقرار دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در شرق استان در شهرک میناب و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در غرب استان در شهرک بندرلنگ خواهد بود.

وی در پایان تصریح کرد: پس از استقرار ستادهای اداری و کارشناسی در زمینه توسعه، بهداشت و درمان این دانشکده ها، شبکه های بهداشت و درمان، بیمارستان های کمکی و اورژانس پیش بیمارستانی به دانشکده های مذکور واگذار می شود.آیا این خبر مفید بود؟
خدمات سئو برای وب سایت ها