دستگاه‌های پوز اندرویدی امکان صدور صورت‌حساب الکترونیکی برای اصناف را فراهم می‌آورد

رئیس سازمان امور مالیاتی:

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: دستگاه های پوز اندروید با قابلیت صدور فاکتور الکترونیکی معرفی شده اند که با عرضه این دستگاه ها قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم برای تسهیل در آن فراهم می شود. ارتباط اصناف مختلف به ویژه صنف طلا و جواهر به نظام مودیان.