دومین شوک تراکتور پس از زنوزی!

دومین شوک تراکتور پس از زنوزی!

مصدومیت او از ناحیه چهار سر ران بود و با درد ورزشگاه را ترک کرد.
نکته جالب اینکه شجاع به دلیل نبود یک مدافع دیگر در لیست تراکتورسازی با وجود درد در زمین ماند و به بازی ادامه داد.

با توجه به شرایط فعلی چهار سر شجاع این احتمال وجود دارد که فصل برای ستاره تراکتورسازی تمام شده باشد.

شجاع خلیل زاده از بازی بعدی محروم است و از فردا درمان خود را آغاز می کند.