رئیس گروه دوستی پارلمانی ترکیه و ایران با وزیر راه و شهرسازی دیدار و گفتگو کرد

رئیس گروه پارلمانی دوستی ترکیه و ایران و هیئت همراه با وزیر راه و شهرسازی کشورمان و رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور دیدار و گفتگو کردند.