ربیعی: اراده برای ادامه مذاکرات برای احیای برجام قوی‌تر شده است، کاری نکنیم

ربیعی: اراده برای ادامه مذاکرات برای احیای برجام قوی‌تر شده است، کاری نکنیم

روز جدید سخنگوی دولت روحانی نوشت: اساس همه گروه های اجتماعی و مردم حمایت از یک توافق ابتکاری است و همه در این مسیر از دولت حمایت خواهند کرد.

علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی نوشت:

علیرغم کاهش اثرات مثبت روانی، به نظر می رسد اراده برای ادامه مذاکرات برای احیای برجام قوت گرفته است، نباید اجازه دهیم پیشرفت ها از بین برود و حمایت مردمی که پس از شکست فشار حداکثری به تغییرات مثبت امیدوار بودند. فرسوده نگذاریم شیرینی مقاومت، حمایت جامعه جهانی و یاس بدخواهان از بین برود و این جز با دقت و قدردانی از سرمایه اجتماعی ممکن نیست. اگر تا دیروز از سنگ اندازی و کج خلقی گلایه داشتیم به خاطر کم شدن رنج مردم بود که شاید تسکین درد ملت و ثمره مقاومت در برابر آزار و بی وجدانی بود. – روزی که این رذیلت ها بگذرد و پرده ها برافراشته شود، این توافق راهگشاست و همه در این مسیر از دولت حمایت خواهند کرد.ربیعی: اراده برای ادامه مذاکرات برای احیای برجام قوی‌تر شده است، کاری نکنیم

  چشم بازنشستگان توسط قانون محافظت می شود

دیدگاهتان را بنویسید