رتبه بندی 100000 فرهنگیان بازنشسته

رتبه بندی 100000 فرهنگیان بازنشسته

وزیر آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش باید تا پایان سال فرآیند ارزشیابی معلمان را تکمیل کند. تاکنون با پرونده بالغ بر 100 هزار نفر از مستمری بگیران رتبه 3 تا 5 برخورد و اجازه صدور احکام رتبه بندی داده شده است.

یوسف نوری همچنین گفت: کشور فاقد فضای آموزشی برای هر دانش آموزی است و با سند تحول بنیادین فاصله ای مشهود وجود دارد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: برای رفع مشکل کمبود فضای آموزشی به منبع مالی و روش های نوین نیاز داریم.

  افزایش حقوق معلمان متناسب با تورم

دیدگاهتان را بنویسید