رد صلاحیت به اتهام عکس یادگاری با معاون حسن روحانی!

رد صلاحیت به اتهام عکس یادگاری با معاون حسن روحانی!

مولاوردی نوشت: در یکی از استان ها در میان دلایل و مدارک عدم تایید صلاحیت یک زن چادری که فرزند شهید نیز هست، به «داشتن عکس با مولاوردی» اشاره شده است!

شهیندخت مولاوردی از رد صلاحیت یکی از ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس به دلیل همراه داشتن عکس یادگاری خبر داد.

به گزارش اعتماد، وی نوشت: در یکی از استان ها در میان دلایل و مدارک عدم تایید صلاحیت خانم چادری که فرزند شهید هم هست، به «داشتن عکس با مولاوردی» اشاره شده است! من نمونه های مشابهی را در دوره قبلی انتخابات می شناسم. رد صلاحیت چند مدیر کل و مشاور محجبه در امور زنان دستگاه های اجرایی و استان ها به دلیل همکاری با معاونت امور زنان رئیس جمهور در دولت روحانی! که یکی از وظایف ذاتی آنهاست.