رشد اقتصادی کمتر و نابرابری بیشتر

رشد اقتصادی کمتر و نابرابری بیشتر

خلیل حسینا: اولین گزارش مرکز پژوهش های مجلس از ارزیابی لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده نشان می دهد که نتایج این لایحه در سال آینده را می توان کاهش رشد اقتصادی در سال 1403 و افزایش جینی دانست. ضریب (سطح نابرابری) و سطح فقر یعنی.

با توجه به مهمترین محورهای این ارزیابی، کاهش رشد اقتصادی و خطر گسترش بیشتر رکود اقتصادی درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده دولت را به طور جدی تهدید می کند و احتمالا رقم پیشنهادی دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده در دسترس نخواهد بود. . این مرکز همچنین افزایش 18 و 20 درصدی حقوق و مستمری کارکنان و مستمری بگیران در صندوق ها و نیز حذف سقف و محدودیت های قانونی درآمد قضات و اساتید دانشگاه ها را از موارد بحث برانگیز این لایحه عنوان کرد.

روز پنجشنبه (پریروز) پس از ارائه لایحه بودجه 1403 از سوی دولت به مجلس، دفتر پژوهش های بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس اولین گزارش خود را از ارزیابی لایحه بودجه سال آینده تدوین و منتشر کرد. در این گزارش آمده است: عمده‌ترین رشد اقتصادی در سال‌های 1401 و 1402 ناشی از رشد بخش نفت و گاز به دلیل استفاده از ظرفیت‌های بی‌کار آنها بوده و امکان ادامه این روند در سال 1403 وجود ندارد، بنابراین وجود دارد. احتمال بالای 4.5 درصد رشد اقتصادی در سال 1402. در سال آینده به 3.1 درصد می رسد که بیش از 30 درصد کاهش می یابد.

ظهور علائم جدی رکود در بخش تقاضا در سال جاری و سال آینده

در ادامه این گزارش آمده است: در هفت ماهه امسال شاهد رشد 2.9 درصدی شاخص تولید صنایع بورسی کشور بودیم، اما محدودیت عرضه ارز برای تولیدکنندگان و محدودیت های انرژی باعث این امر شد. در صورتی که شاخص فروش صنعتی بازار سهام کشور در هفت ماهه امسال به صفر نزدیک شود، رشد تا پایان سال به میزان محدودی کاهش می یابد. در نتیجه، نشانه‌های جدی رکود در سمت تقاضای داخلی وجود دارد که ادامه کاهش شدید بودجه در میان مدت را غیرممکن می‌کند.

افزایش نابرابری در کشور و احتمال افزایش فقر

مرکز پژوهش های شورای اسلامی در ادامه این گزارش نوشت: ضریب جینی برای کل کشور از 40 درصد در سال 1399 به 39 درصد در سال 1401 به دلیل افزایش یارانه ها در سال 1401، اما به دلیل تورم بالا در سال 1402 و تداوم این روند در سال 1401 1403 پیش بینی می شود که ضریب جینی در سال آینده افزایش یابد.
همچنین بر اساس گزارش این مرکز، نرخ فقر در کشور در سال‌های 1375 تا 1378 از 20 درصد به 31 درصد افزایش یافته است، اما این میزان در سال‌های 1400 و 1401 به 30 درصد کاهش یافته است. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ فقر در ایران بین سال‌های 1990 تا 1996 بین 19 تا 21 درصد تغییر کرده است. همزمان، مرکز پژوهش‌های مجلس درباره خطر افزایش نرخ فقر به دلیل کاهش شکاف بین طبقه متوسط ​​و خط فقر هشدار داد.

400 هزار میلیارد تومان برای جبران نارضایتی

مرکز پژوهش های مجلس نیز سال آینده میزان اعتبار مورد نیاز برای جبران مغایرت چهار صندوق ملی لشگری، فولاد و وزارت اطلاعات را بین 350 تا 400 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و البته اعلام کرد. که کمک به صندوق هایی مانند صندوق صدا و سیما، بانک کارکنان و … در این رقم لحاظ نشده است.

این مرکز نیز بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را بیش از 400 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است و اعتباری برای تسویه این بدهی یا حتی بخشی از آن در بودجه 1403 وجود ندارد.

این مرکز همچنین پیش بینی دولت برای محل تولید املاک خود در سال آینده را خوش بینانه خواند و معتقد است از 60 سجاف پیش بینی شده حدود 50 مورد محقق نخواهد شد.

کسری 271 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه 1403

این مرکز همچنین به ارقام پیشنهادی دولت برای افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان دولت و 20 درصدی مستمری مستمری بگیران و نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی در سال آینده اشاره کرد و گفت: کل هزینه های دولت با این ارقام حدود 871 هزار میلیارد تومان خواهد بود در حالی که درآمد مورد انتظار دولت بیش از 600 هزار میلیارد تومان نخواهد بود، بنابراین بدون احتساب کسری جدی خرید تضمینی گندم و یارانه دارو، بودجه کشور با مشکل مواجه خواهد شد. 271 هزار میلیارد تومان در سال آینده.