روز کارگر 1402; چه کسی 16 میلیون می گیرد؟

روز کارگر 1402;  چه کسی 16 میلیون می گیرد؟

نحوه محاسبه کمک به این صورت است که حقوق کارگر باید سه برابر حداقل دستمزد اداره کار باشد. یعنی تقریبا 16 میلیون

عیدی 1402 کارگر حداقل 10 میلیون و 616 هزار تومان برآورد شده است. کارفرما می تواند میزان مرخصی کارگران را تا 16 میلیون تومان افزایش دهد اما نحوه محاسبه مرخصی کارگران به این صورت است که حقوق کارگر باید سه برابر حداقل دستمزد اداره کار تعیین شود.

به گزارش فردا؛ بر اساس روال سال های اخیر، بایرام کارگران نیز متناسب با افزایش دستمزد افزایش یافته است و بررسی های فرارو نشان می دهد که حداقل ارزش بایرام برای 1402 کارگر در حال حاضر معادل 212 دلار آمریکا یا 4.2 گرم طلای 18 عیار است.

روز کارگر در سال 1402

مرخصی کارگران امسال متناسب با افزایش دستمزد افزایش می یابد. یعنی همزمان با افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران در سال 1402 به میزان عیدی کارگر نیز به همین میزان اضافه می شود.

مرخصی کارگران در سال گذشته حداقل هشت میلیون و 359 هزار تومان بود که هم اکنون این رقم با 27 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به حداقل 10 میلیون و 616 هزار تومان می رسد.

مرخصی کارگران بر اساس فرمول خاصی و بر اساس حداقل دستمزد روزانه محاسبه می شود و در صورت اشتغال کارگر در تمام ۱۲ ماه سال در کارگاه حداقل ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان است. در غیر این صورت مبلغ مرخصی برای فردی که فقط یک ماه کار کرده است 884 هزار و 714 تومان خواهد بود.

مرخصی کارگر با همین نسبت برای فردی که امسال فقط دو ماه کار کرده به یک میلیون و 769 هزار و 428 تومان می رسد و این رقم برای کارگری که نیم سال کار می کند، 5 میلیون و 308 هزار و 284 تومان است.

فرمول محاسبه مرخصی کارگران

محاسبه مرخصی کارگران از فرمول خاصی پیروی می کند. بنابراین کلیه شرکتها و واحدها طبق قانون وزارت کار موظفند معادل 60 روز دستمزد کارگران و کارمندان خود را به عنوان عیدی پرداخت کنند.

به این ترتیب محاسبه عیدی کارگر با توجه به حقوق ماهانه یا به عبارت دقیق تر حقوق روزانه انجام می شود. یعنی از آنجایی که حداقل دستمزد روزانه 176 هزار و 942 تومان در ابتدای سال تصویب شد، کارفرما باید حداقل 60 برابر (معادل دو ماه) این مبلغ را به عنوان عیدی برای هر کارگر اختصاص دهد.

البته عیدی 1402 کارگران به تشخیص کارفرما می تواند بیشتر از این حرف ها باشد و طبق روال سال های اخیر سقف عیدی کارگران معادل 90 روز دستمزد آنها خواهد بود. با ضرب عدد 90 در میزان حداقل دستمزد روزانه به عدد 15 میلیون و 924 هزار و 852 تومان می رسیم که سقف عیدی امسال کارگر در نظر گرفته می شود.

به این ترتیب تعطیلی کارگران سال 1402 حداقل 10 میلیون و 616 هزار تومان یعنی 60 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر است و از طرفی سقف پرداختی کارفرما به کارگر می تواند نزدیک به 16 میلیون باشد. یا به عبارتی 90 برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر. به زبان ساده، میزان عیدی 1402 کارگر بین دو برابر حداقل دستمزد ماهانه و سه برابر حداقل دستمزد ماهانه مانند سال های گذشته خواهد بود.

ارزش شناسه کارگران 1402

روز کارگر سال 1402 حداقل 10 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است که بر اساس نرخ ارز موجود در بازار ارز معادل 212 دلار است. هر گرم طلای 18 عیار هم اکنون حدود دو میلیون و 500 هزار تومان معامله می شود و اگر در هفته های پایانی اسفندماه امسال که سررسید عیدی است، طلا در همین محدوده باشد، عیدی 1402 کارگر به 4.2 کاهش می یابد. گرم طلای 18 عیار برابر است با

عیدی 1402 کارگر همانطور که گفتیم می تواند به 15 میلیون و 924 هزار و 852 افزایش یابد که حدود 320 دلار است. یعنی حدود 16 میلیون که روز کارگر 1402 در نظر گرفته می شود، در حال حاضر معادل 6.3 گرم طلای 18 عیار است.

توده عید کارگران 1402

میزان کار در سال

طبقه شناسه

سقف کمک

یک ماه

884 هزار

یک میلیون و 327 هزار

دو ماه

یک میلیون و 769 هزار

دو میلیون و 654 هزار

سه ماه

دو میلیون و 654 هزار

سه میلیون و 981 هزار

چهار ماه

سه میلیون و 538 هزار

پنج میلیون و 308 هزار

پنج ماه

چهار میلیون و 423 هزار

شش میلیون و 635 هزار

شش ماه

پنج میلیون و 308 هزار

هفت میلیون و 962 هزار

هفت ماه

شش میلیون و 192 هزار

9 میلیون و 289 هزار

هشت ماه

هفت میلیون و 77 هزار

10 میلیون و 616 هزار

9 ماه

هفت میلیون و 962 هزار

11 میلیون و 943 هزار

10 ماه

هشت میلیون و 847 هزار

13 میلیون و 270 هزار

11 ماه

9 میلیون و 731 هزار

14 میلیون و 597 هزار

12 ماه

10 میلیون و 616 هزار

15 میلیون و 924 هزار