رکورد صادرات مرکبات مازندران شکسته شد + فیلم

رئیس جهاد کشاورزی مازندران از افزایش صادرات مرکبات از استان به 11 کشور خبر داد.