زمان بندی اجرای رتبه بندی معلم مراحآفرین

زمان بندی اجرای رتبه بندی معلم مراحآفرین

یوسف نوری بیان کرد: مذاکراتی با رئیس دیوان محاسبات و مکاتبات و جلسات کارشناسان و مدیریت برگزار شد، بنابراین تاریخ اجرای رتبه معلم مهرآفرین از 31 شهریور 1400 است.

وی تصریح کرد: تاکنون 10 ماه امتیاز فوق العاده به این معلمان و سایر مشمولان پرداخت شده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تصمیمات معلمان طرح مهر آفرین طی چند روز آینده صادر می شود، تصریح کرد: بر این اساس تاریخ اجرای رتبه بندی معلمان طرح مهر آفرین از 31 شهریور 1400 خواهد بود.

عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: معلمان جدید (استخدام بعد از 10 شهریور 1400) نیز مشمول نظام رتبه بندی هستند و این معلمان باید اوراق و مدارک خود را در سامانه رتبه بندی به آدرس RTB.MEDU.IR بارگذاری کنند.

  نمی توان با استعفا با حوادث دیروز کرج مقابله کرد

دیدگاهتان را بنویسید