سوختن نفت کوره در کارخانه دیگری تایید شده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی: پایش ایستگاه های پایش کیفیت هوای تبریز سوزاندن مازوت در نیروگاه حرارتی این کلانشهر را ثابت می کند.