صف وام ازدواج در کدام بانک بیشتر است؟

صف وام ازدواج در کدام بانک بیشتر است؟

در سال جاری سه بانک ملت، ملی و تجارت بیشترین وام ازدواج را به متقاضیان پرداخت کرده اند.

صف وام ازدواج در کدام بانک بیشتر است؟
رویداد۲۴، وضعیت تعداد متقاضیان در نوبت اخذ اعتبار ازدواج نیز نشان می دهد که این صف در پایان آذرماه سال جاری نسبت به سه ماه قبل، یعنی حدود هشت درصد افزایش داشته است. پایان شهریور ماه، اما نسبت به شش ماهه قبل حدود 28.3 درصد کاهش داشته است. پایان ماه ژوئن

به گزارش اکو ایران، سه بانک ملت، ملی و تجارت بیشترین وام ازدواج را به متقاضیان پرداخت کردند.

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانان جمعیت، شبکه بانکی کشور در 9 ماهه امسال به 618 هزار و 779 متقاضی، حدود 126 فقره وام ازدواج پرداخت کرده است. نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28 درصد افزایش داشته است.

بانک ملت پیشرو در ارائه وام ازدواج است

بر اساس این گزارش، بیشترین وام ازدواج توسط بانک ملت پرداخت شده است. بانک ملت در 9 ماهه امسال به بیش از 116 هزار متقاضی کمک هزینه ازدواج معادل 24 فقره همت پرداخت کرده است.

بانک های ملی و تجاری در رتبه های بعدی قرار دارند که بیشترین وام های ازدواج را پرداخت می کنند. بانک ملی در 9 ماهه امسال حدود 23 فقره وام ازدواج و بانک تجارت بیش از 16 فقره وام ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است.

کمترین وام ازدواج را بانک مشترک ایران و ونزوئلا و بانک رسالت پرداخت کرده اند، به طوری که این دو بانک در 9 ماهه امسال به ترتیب 48 میلیارد و 126 میلیارد تومان پرداخت کرده اند. البته قرار گرفتن این بانک در انتهای جدول وام های پرداخت شده زناشویی به معنای بند نبودن این بانک نیست. بانک مرکزی با توجه به ظرفیت هر بانک، سهمیه خاصی را برای پرداخت وام ازدواج توسط بانک ها تعیین کرده است که میزان آن در بانک های مختلف متفاوت است.

وضعیت صف انتظار وام ازدواج بانک ها

بررسی وضعیت تعداد متقاضیان در نوبت دریافت وام ازدواج نیز نشان می دهد که در پایان آذرماه سال جاری نسبت به سه ماه قبل یعنی. در پایان شهریور این صف حدود هشت درصد افزایش یافته است اما نسبت به شش ماه قبل یعنی. در پایان خرداد حدود 28.3 درصد کاهش یافت و در پایان آذرماه به 280 هزار نفر رسید.

صف انتظار مردم برای دریافت وام ازدواج بانک ها نشان می دهد که بیشترین صف در بانک صادرات است. بانک صادرات تا پایان آذرماه امسال به ۷۸ هزار و ۵۹۴ نفر وام ازدواج اعطا کرد و ۵۲ هزار نفر همچنان در انتظار دریافت وام بودند.

بانک صادرات و رفاه کارکاران با بیشترین صف برای دریافت وام ازدواج در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. بانک ملت و تجارت با حدود 61 و 53 هزار نفر در نوبت در ردیف بعدی قرار دارند. نکته جالب اینکه منتظران در نوبت گرفتن وام ازدواج بانک قرض الحسنه رسالت در پایان شهریور به یک نفر رسیدند.
منبع: اکو ایران