طرح جلد آقازی نو رضا پهلوی جنجالی شده است!

محمد کوچانی (سردبیر ماهنامه آگاهی نو) این مطلب را در پاسخ به انتقاد برخی از خوانندگان این نشریه درباره طراحی جلد اخیر آگاهی نو منتشر کرده است.

  واکنش به تصمیم جنجالی استقلال - فولاد

دیدگاهتان را بنویسید