عبدالکریم سروش از دیدار رضا پهلوی و دوستانش در دانشگاه جورج تاون به شدت انتقاد کرد

عبدالکریم سروش از دیدار رضا پهلوی و دوستانش در دانشگاه جورج تاون به شدت انتقاد کرد

عبدالکریم سروش با بیان اینکه اکثر این افراد هرگز در میان مردم ایران زندگی نکرده اند، گفت: آنها با دردها و ارزش های مردم ایران آشنا نیستند و سپس با کمال بی توجهی و جسارت مدعی رهبری این ملت می شوند. فکر می کنند رهبری مردم کافی است باید کار گلستان ساختن کشور را به آنها سپرد!

عبدالکریم سروش که خود از مخالفان نظام جمهوری اسلامی است در گفتگوهای خود با اشاره به کنفرانس دانشگاه جرج تاون در واشنگتن که با حضور افرادی چون رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علینژاد و نازنین فنادی و … برگزار شد، گفت. ، می گوید: جلسه ای بود و چند نفر. آنها شرکت کرده بودند و تقریباً رهبری ایران را منتشر کرده بودند و چون در رسانه ها نامی دارند فکر می کردند در قلبشان جای دارند.

سروش اضافه کرد: یکی از آنها که سر تا پای خود در آزمون حاضر نشد و سر تا پا برهنه نشد، در خانواده هنری پذیرفته نشد، برخی از آنها حتی دنیای سیاست را هم نمی فهمند.

عبدالکریم سروش با بیان اینکه حتی یک پرچم ایران نیز در میان آنها دیده نمی شود، تصریح کرد: نامی از اسلام و دین مردم ایران به میان نیامده است، اما اکثریت آنها نسبت به این سنت بزرگ و قوی ایرانیان کاملا بی اطلاع بوده اند. یکی از آنها که از جدایی طلبان بود شناخته شده است.

سروش با تأکید بر اینکه این افراد نمی توانند کاری برای ملت ایران انجام دهند، گفت: بنابراین باید کاری را صرفاً برای خوشایند خود و پرکردن برنامه هایی انجام دهند که می دانیم سرمایه و خط سیاسی از کجا می آید. [و گر نه]کاری برای ملت ایران نمی توانند بکنند [چون]آنها نه از ایران می دانند و نه از دین، سنت ها و ارزش های مردم آن.

وی با بیان اینکه اکثر این افراد هرگز در بین مردم ایران زندگی نکرده اند، گفت: با دردها و ارزش های مردم ایران آشنا نیستند و سپس با کمال بی توجهی و جسارت مدعی رهبری این ملت هستند. و فکر کنید که این کافی است. به آنها سپرده شود تا مملکت گلستان شود!

دیدگاهتان را بنویسید