فرصت ویژه برای بخشودگی جرایم بدهکاران در بانک ملی ایران

بانک ملی ایران فرصت ویژه ای را برای بدهکاران غیرجاری این بانک فراهم کرده است تا از بخشودگی معوقات مازاد بر نرخ سود معاملاتی بهره مند شوند.

به گزارش خبرگزاری موج


به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران بر اساس مصوبه هیات مدیره بانک مبنی بر تمدید مهلت وصول مطالبات غیرجاری ابلاغی وزارت امور اقتصاد و دارایی، بدهکاران مطالبات غیرجاری این بانک تا آخر اسفند 1402 در صورتی که کل بدهی (اول، سود و مهلت) نقداً تسویه شود تا از بخشودگی معوقات مازاد بر نرخ معامله بهره مند شوند.

فرصت فوق جهت احترام و رضایت مشتریان این بانک ایجاد و تا پایان سال جاری با احتساب کلیه تعهدات غیرجاری ثابت می باشد.

لذا مشتریان و افرادی که هنوز بدهی خود را تسویه نکرده اند می توانند از این فرصت برای استفاده از بخشودگی مذکور استفاده کنند.آیا این خبر مفید بود؟