فروش نان مشروط شد/ خبر مهم نانوایان

فروش نان مشروط شد/ خبر مهم نانوایان

رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفت: نانوایان تهرانی باید هر قرص آرد را به 22 نفر نان تافتون، 32 نفر نان بربر و 40 نفر نان لواش را با کارت های بانکی مختلف بفروشند تا آرد مورد نیاز را دریافت کنند. امتیاز برای رکورد نانی نو.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، امیر کارملو رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران گفت: اعضای اتحادیه نانوایان سنتی تهران روز گذشته در اعتراض به کاهش قیمت به سمت رئیس اتاق اصناف تهران رفتند. سهمیه بندی آرد به برخی نانوایان و مقرر شد کمیته ای 10 نفره از این اتحادیه جلسات مشترکی با متولیان نان مربوطه برگزار کنند.

وی افزود: اخیراً آرد نانوایان بر اساس رکوردی که سامانه نانی نو برای نانوایان صادر می کند توزیع می شود و نانوایان باید بتوانند با کارت های بانکی مختلف به تعداد معینی نان بفروشند.

رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران ادامه داد: طبق اخطاریه ای که به نانوایان ارسال شده است، به ازای هر کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی ۲۲۰ تا ۲۳۰ نان تافتون، ۱۰۰ تا ۱۱۰ نان بربری و ۴۰۰ نان لواش بپزند. .

وی تصریح کرد: نانوایان تهرانی باید هر کیسه آرد را به 22 نفر نان تافتون، 32 نفر نان بربر و حداقل 40 نفر نان لواش را با کارت های بانکی مختلف بفروشند تا نتیجه لازم را از کارنامه نانی نو بگیرند.

رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه سنتی نانوایان تهران ادامه داد: نانوایی که در روزهای اخیر بنر محدودیت فروش نان به مردم را نصب کرده بود یک میلیارد و 800 میلیون تومان جریمه شد. البته گفته می شود او تخلفات دیگری هم داشته است.

وی اعلام کرد: نانوایان به دنبال ایجاد محدودیت در فروش نان به مردم نیستند، بلکه باید با نظام جدید نان جایگاه آنها مشخص شود.

کارملو گفت: هیچ نانوایی مغازه خود را تعطیل نکرده است و هرگونه تعطیلی نانوایی جزو خطوط قرمز ما محسوب می شود و اگر نانوایی این کار را انجام دهد قطعا بررسی می شود.