فریاد اپوزیسیون مجلس علیه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

فریاد اپوزیسیون مجلس علیه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

محمد رشیدی عضو کمیسیون رئیس مجلس در جلسه علنی امروز نامه معارفه رضا مراد صحرایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را قرائت کرد.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش هفته آینده و یکی از روزهای دوشنبه یا سه شنبه آینده برگزار می شود.

موضوع قابل توجه، واکنش منفی مجلس به ارائه صحرایی بود که از ابتدای سخنرانی رشیدی درباره نامه قرائت شده توسط رئیس جمهور، تعداد زیادی از نمایندگان با فریادهای «دو-دو» مخالفت خود را با ارائه وی اعلام کردند. .

دیدگاهتان را بنویسید