قاب بندی شرم آور از حضور شهردار در مدرسه دخترانه

در این عکس مشاهده می کنید که دانش آموزان با ورود شهردار زنجان خم شدند و گل گذاشتند!

قاب بندی شرم آور از حضور شهردار در مدرسه دخترانه

بازنشر این تصویر کافی بود تا برخی از کاربران خشمگین اینترنتی اینگونه واکنش نشان دهند:

* کاربری به نام روژان نوشت: دانش آموزان جاده شهردار را پوشانده و در مقابل او زانو زدند! واقعا حیف است!

* مونا فعال رسانه ای با گلایه بلند پرسید که مدرسه است یا شهرداری؟ شرم بر شما!