لایحه حجاب در مجلس مطرح شد

لایحه حجاب در مجلس مطرح شد

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد و موارد مغایرت مصوبه اصلاحیه مجلس در خصوص لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را بررسی کرد.

در ابتدای این جلسه تبصره 54 از مغایرت های باقی مانده اصلاحیه مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با سیاست های کلی نظام در دستور کار قرار گرفت. حل اختلافات قبلی این هیئت با سیاست های کلی نظام.

هیأت عالی نظارت در ادامه بررسی مغایرت ها و اجزای جداول مصوب مجلس در خصوص قسمت دوم بودجه 1403 کل کشور، ردیف های آن را در دستور کار قرار داد و تشخیص داد که برخی از آنها با کلیات آن مغایرت دارد. سیاست های.

هیأت عالی نظارت در ادامه مصوبه جدول شماره 14 قسمت دوم بودجه را که به هدفمندی یارانه ها اختصاص داشت، بررسی کرد.

اعضای هیأت عالی نظارت پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی و نظرات نمایندگان دولت و شورای اسلامی به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی دقیق، رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه این مصوبه به دلیل عدم رعایت اصول قانونگذاری و نگارش قوانین و عدم تطابق قواعد قوانین مغایر با «۸» بند «۹» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.

همچنین اعضای هیأت عالی نظارت مجلس در خصوص پیشنهاد درج عناوین طرح های جدید عمرانی و همچنین تغییر عناوین و مشخصات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و پس از استماع گزارش کارشناسی و ارائه نظرات موافقان و مخالفان، رد شدند. به دلیل عدم مجوز لازم برای برخی طرح ها و همچنین کمبود منابع، با بند «3» بند سیاست های کلی برنامه هفتم در تضاد یافتند.

در ادامه بررسی قسمت دوم بودجه 1403 «منابع و مصارف حساب سرمایه گذاری نفت و گاز» و همچنین نحوه تخصیص اعتبارات در دستور کار اعضا قرار گرفت و پس از استماع توضیحات نمایندگان نهادهای ذیربط و نظرات موافق و مخالف، اعضای کمیسیون عالی تصمیم به افزایش آن کردند. سیاست های نظام مقننه، جزء «3» بند «9».