مجوز افزایش قیمت 3 محصول ایران خودرو + لیست مدل صادر شد

مجوز افزایش قیمت 3 محصول ایران خودرو + لیست مدل صادر شد

مجوز افزایش قیمت 3 محصول ایران خودرو صادر شد.

خودروهایی از جمله هایما s7، s5 و 8s مجاز به افزایش قیمت شدند.

در زیر لیست قیمت قبل و بعد این خودروها را مشاهده می کنید.اکو 1