مطالبات کارگران و مستمری بگیران چیست؟

مطالبات کارگران و مستمری بگیران چیست؟

وی درخواست های اصلی لایحه بودجه 1402 را اینگونه آغاز می کند: حذف فوری عبارت افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد مأموران نیروی انتظامی شاغل در دستگاه های دولتی که در بند الف و جزء 1 تبصره 12 قانون کار آمده است. لایحه بودجه سال 1402 کشور از آنجایی که افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون است تعیین تکلیف کار کارکنان دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی فقط باید توسط شورای عالی کار انجام شود.

حبیبی ادامه می دهد: متن بند د تبصره 20 لایحه بودجه 1402 مبنی بر افزایش سن بازنشستگی در صورت اعلام نیاز موسسه و رضایت کارمند که اختیاری به نظر می رسد حذف شود زیرا در شرایط فعلی بازار کار، اضافه کردن 2 سال به سن بازنشستگی حتی خودسرانه و اختیاری است، نیروی کار عاقل و منصف نیست.

وی به موضوع مهم دیگری اشاره می کند: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید جلوی تورم افسارگسیخته را بگیرند، در غیر این صورت با فروپاشی اخلاقی، معنوی و مادی جامعه مواجه هستیم.

به گفته حبیبی، «امنیت شغلی» و احیای آن از دیگر الزامات مهمی است که باید رعایت شود: «فوراً امنیت شغلی کارگران که با صدور رای ۱۷۹ شورای عمومی دیوان عدالت اداری و تاریخی از بین رفت. ظلم باید برای حقوق کارگران تضمین و برقرار شود، حق حاکمیت اراده در هنگام انعقاد قرارداد کار و در نظر گرفتن قراردادهای کار دائمی است.

عضو شورای حاکمیتی مرکز عالی شوراهای اسلامی کار کشور می افزاید: تعیین حداقل دستمزد از صفر تا 100 را بر اساس تعیین سبد معیشت که موجب افزایش قدرت خرید می شود بپذیرند و از شرافتمندانه برخوردار شوند. زندگی برای کارگران و کارگران بازنشسته باید توسط شورای عالی کار انجام شود نه نهادهای دولتی و حتی شورای اسلامی.

وی در پایان تاکید کرد: شورای عالی کار باید حداقل دستمزد و مستمری را بر اساس محاسبه سبد معیشتی تعیین کند در غیر این صورت روند سقوط کارگران شاغل و بازنشسته به زیر خط فقر مطلق یا خط گرسنگی ادامه خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید