معافیت های مالیاتی جدید برای معامله گران طلا

وزارت امنیت در بخشنامه ای گزینه های جدیدی را برای ثبت معاملات طلا در سامانه کل تجارت یا سامانه مالیاتی بررسی می کند. در این بخشنامه تاکید شد که مالیات بر عایدی سرمایه برای اصناف طلا اعمال نمی شود.

علاوه بر این، موجودی اولیه در سیستم معاملات کلی مربوط به دارایی های شخصی یا سرمایه ای که در تولید و فروش لحاظ نمی شود، ثبت نمی شود.

معافیت های مالیاتی جدید برای معامله گران طلا

علاوه بر این، موجودی اولیه در سیستم معاملات کلی مربوط به دارایی های شخصی یا سرمایه ای که در تولید و فروش لحاظ نمی شود، ثبت نمی شود.

معافیت های مالیاتی جدید برای معامله گران طلا