مقایسه عجیب اینترنت با یک بسته تخم مرغ زنده!

مقایسه عجیب اینترنت با یک بسته تخم مرغ زنده!

مدیر موبایل اولین اینترنت را با تخم مرغ مقایسه کرد!

برترین ها: حمایت حسابدار همراه اول در برابر افزایش تعرفه اینترنت: 5 گیگ اینترنت به اندازه یک بسته 100 گرمی تخم مرغ است!

افزایش تعرفه اینترنت با مخالفت گسترده کارشناسان و رسانه ها مواجه شده است.