موانع بر سر راه توسعه نسل پنجم ارتباطات + فیلم

برنامه ۵ ساله هفتم کشور همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است که برنامه خود را برای استفاده از فناوری‌های جدید ارائه کنند که تحقق این برنامه‌ها جز در سایه توسعه فیبر نوری و اینترنت نسل پنجم محقق نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید