میانگین مالیات پرداختی اصناف تهران کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود

وی گفت: نفت سرمایه نسل های آینده است و همه باید تلاش کنیم تا با درآمد مالیاتی کشور را اداره کنیم.

سبحانیان همچنین تصریح کرد: نگاه ما به فعالان اقتصادی به ویژه فعالان بزرگ شناسنامه دار این است که این افراد شرکای راهبردی ما هستند. بنابراین اگر موانعی بر سر راه آنها ایجاد کنیم، واقعاً هر دو طرف متضرر خواهند شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تصویب قانون تسهیل وظایف مؤدیان مالیاتی در اجرای پایانه های فروشگاهی سامانه مودیان گفت: با همکاری و مشارکت همه دستگاه های مدیریتی و فعالان اقتصادی، ما را به تصویب رساند. این قانون را برای گسترش انصاف مالیاتی به نفع اقتصاد مولد اجرا خواهد کرد.»

مدیر عامل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح می کند: احترام به مودیان شعار محوری نظام مالیاتی در دوران تحول است. تمام سیاست های سازمان حول این شعار خواهد بود. نگهداری میز خدمت و راه اندازی سامانه یکپارچه 1526 برای پاسخگویی به مودیان نیز در همین راستا است.

باید بگویم؛ لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های مغازه و سامانه مودیان از پنجم تیرماه سال جاری به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و از اول بهمن ماه اجرایی می شود.